Novinky

2011 komplexný monitoring napätosti a pretvorenie pri výrobe prvých vopred predpätých nosníkov IST-EN/08 dĺžky 30m
Complex monitoring of  stresses and deformation for the first produced pretensioned beams IST-EN/08 length 30m
 

Segment nosníka pre sledovanie účinkov zmrašťovania
Sample of beam for monitoring of shrinkage

 


Skúška modulu pružnosti a dotvarovania betónu
Test of modulus of elasticity and creep

Osadenie PSS20 - EM snímačov sily v predpínacích lanách
Elastomagnetic force sensors PSS20 on prestressing strands

Osadenie strunových tenzometrov na mäkkej výstuži
Vibrating wire strain gauge embedded on steel reinforcement

2008-2010 Projekt revitalizácie predpínacej linky pre výrobu vopred predpätých prefabrikátov. Zaťažovacia skúška strendov
Design of casting bed for production of prestressed precast beams. Cooperation on the installation of components, machines and accessories. Testing the reliability of abutment anchor posts
 


Monitoring pohybov kotevnej opory
Monitoring of movements on abutment anchor post

Monitoring síl na vybraných lanách pri postupnom napínaní a odkotvovaní
Monitoring of force distribution in individual strands during stressing operation

2009-2010 Monitoring síl v závesoch - extradosový viadukt v Považskej Bystrici
2009-2010 Monitoring of the stay cables forces - Extradosed viaduct in Považská Bystrica

Pohľad na rozostavaný most
Bridge under the constructionMonitoring síl v lanách pri predpínaní
Monitoring of the strand forces during prestressing


Snímače síl 14PSS20 v dolnom kotvení závesov
Force sensors 14PSS20 at bottom anchorages


EM snímač predpínacej sily PSS90
EM force sensor PSS90 at the grouted tendon

 Zaťažovacia skúška segmentu extradosovej estakády v Považskej Bystrici 

Loading test of bridge segment – Extradosed viaduct in Považská Bystrica 

 http://www.projstar.sk/files/B22.pdf

 


Zaťaženie konzoly
Loading of the cantilever part
Zaťaženie stredu
Loading of the middle part


2008-2009 Komprexný monitoring dvojtrámového mosta so vzperadlovými vonkajšími káblami. Obj. 215-00, Stavba D1 Prešov - Fričovce

2008-2009 Monitoring of two beams bridge construction with external tendons

http://www.projstar.sk/files/B24.pdf


Zaťažovacia skúška mosta a meranie sily na VK

Loading test of the brige and monitoring of the external tendonsVolné káble s EM snímačom sily PSS160

External tendons with EM sensor PSS160


Osadenie strunových tenzometrov pre meranie napätosti v betóne

Strain gauges


Osadenie EM senzorov pre meranie napätosti v 19 lanových kábloch predpätia mosta

EM sensors for force measurement on tendons 19x0,6"


Príprava predpínania trámu

Preparation of prestressing operation


Záves s inštalovanými snímačmi a meracou ústredňou

The stay with installed EM sensors and junction box


Meranie napätosti 19 lanových káblov počas predpínania mosta

Measuring unit


2008-2009 Monitoring síl v závesoch - Zavesený most MANISES, Valencia, Španielsko

2008-2009 Monitoring of cable stay forces - MANISES Cable Stayed Bridge, Valencia, Spain


Pohľad na rozostavaný most

View of the bridge construction
EM senzory pred inštaláciou

EM sensors PSS20 prepared for installation


Rozvodová skrinka so štyrmi EM snímačmi PSS20

Junction box with four EM sensors PSS20


Zostavenie najdlhšieho 55 lanového kábla

One of the longest 55 strands stay cable