Kontakty :
 Contact :

PROJSTAR-PK spol. s r.o.
Nad ostrovom 1
84104 Bratislava 4
Slovenská republika
e-mail : projstar@projstar.sk  

Doc.Ing.Milan Chandoga,PhD – riaditeľ firmy
Mobil : 00421 903 722252 ; 00421 918 943212
e-mail : milan.chandoga@stonline.sk ; milan.chandoga@projstar.sk

Ing.Darina Chandogová – ekonóm firmy
Mobil : 00421 903 230432 , 00421 918 943212